معرفی گیاهان آپارتمانی پالاینده هوا در پیاده رو خیابان انقلاب / تهران // ۱۳۹۴

ویدئو ۴ دقیقه ای معرفی گیاهان آپارتمانیِ پالاینده‌ی هوا در پیاده رو خیابان انقلاب، یکی از پر رفت و آمدترین پیاده روهای مرکز شهر تهران، ساخته شده است. چیدمان تعدادی از این گیاهان با نام‌هاو شناسنامه‌ی کامل‌شان و اثربخشی ویژه‌شان درباره‌ی پالایندگی هوا، برای نیمی از روز در مسیر گذر مردم قرار گرفت. تعداد بسیاری از این عابران هر روز این مسیر مشخص را طی می کردند. این ویدیوی کوتاه ثبت واکنش مردم کوچه و بازار است به گیاهانی که می‌توانند احساس و شرایط بهتری در محیط زندگی‌شان ایجاد کنند.

Additional Info

  • Gallery ID: 9