باغ لاله زار در نگارستان / تهران // ۱۳۹۴

در چیدمان "باغ لاله زار" به اسامی درختان بومی تهران اشاره شده است، دراین  مجموعه  اسامی ۱۹ درخت بومی تهران بر روی ۱۹ حجم اگزوز ماشین های ساخت ایران نوشته شده که این اسامی یاد آور باغ هایی  هستند که امروز تبدیل به مکانی شده اند برای عبور و مرور وسایل نقلیه یا جولانگاه انبوه سازان  !

Additional Info

  • Gallery ID: 8