معرفی گیاهان آپارتمانی پالاینده هوا در گلخانه باغ نگارستان / تهران // ۱۳۹۴

چند سالی است ساخت سازهای بی رویه و احداث بزرگراه ها جایگزین گیاهان و درختان بومی شهرهای بزرگی همچون تهران شده است، بافت سبز شهر تهران جدا از داشتن تاریخ وهویت، نقشی بسیار مهمی در تصفیه هوای این شهر دارد.  نقش گیاهان در طراوت بخشیدن به فضاهای شهری یک اصل غیر قابل انکار است که اهمیت حفظ آن ها را دوچندان می کند به همین خاطر برای شرایط  آب و هوای کنونی کلان شهر تهران در کنار ضرورت احیا درختان بومی در فضاهای بیرونی، منوکسید تهران درگلخانه باغ نگارستان پیشنهادی دارد برای معرفی چند گونه گیاه آپارتمانی که مشخصه ی آن ها کمک به پالایش هوا است. این گونه از گیاهان تاثیر خاصی در طراوت بخشیدن و تصفیه برخی از ترکیبات شیمیایی مضر و ذرات معلق در فضاهای داخلی دارند

Additional Info

  • Gallery ID: 7