منوکسید تهران نهادی‌ست که از سال ۱۳۹۰ با همکاری جمعی از هنرمندان و فعالان محیط زیست، درباره‌ی آلودگی‌ هوا در شهر تهران پروژه‌های فرهنگی و هنری مستقل برگزار می‌کند
 همه‌ی اهالی تهران می‌توانند با مشارکت در این پروژه‌ها واکنش خود به آلودگی هوا و محیط زیست به‌ویژه عوارض آن برای کودکان و نوجوانان را منعکس کنند